האתר

הערה

זהו אתר שכל תוכנו יהיה מוקדש להארי פוטר.

באתר יסופרו עובדות, חידות, וכל מיני דברים על הארי פוטר.